Uw werkplekken zijn bij ons afgeschermd en uitsluitend voor uw medewerkers toegankelijk. U bepaalt zelf wie er binnen uw omgeving waartoe gemachtigd wordt. Dit kunnen externe projectleden zijn of tijdelijke krachten. Webstate voert de backups en het beheer over de online werkplek-servers op de achtergrond uit. Om deze reden hebben wij beheer-toegang tot alle systemen.

Het juridische eigendom van de bedrijfsinformatie in uw private cloud, ligt bij u. Webstate is uitsluitend eigenaar van en verantwoordelijk voor de infrastructuur, de hardware en de besturingssoftware.

Omdat Webstate beschikt over haar eigen infrastructuur is de toegang door derden uitgesloten. En onze klanten kunnen onderling niet bij elkaars gegevens.

De werkmaatschappij en de holdings van Webstate zijn statutair gevestigd in Nederland. Er is op Webstate BV daarom geen buitenlandse wetgeving van toepassing.