Jazeker. Hier is Online Telefonie bij uitstek voor geschikt. U kunt al uw internationale en nationale kantoren laten samenwerken met één Online Telefooncentrale. Al uw kantoren bellen dan onderling gratis en wereldwijd bellen collega’s elkaar via interne korte toestelnummers. Uw internationale en nationale telefoonnummers verhuizen wij voor u naar uw Online Telefooncentrale. Al uw kantoren kunnen hun lokale telefoonnummers blijven gebruiken. Op de telefoonnota’s kunnen wij onderscheid maken tussen uw vestigingen voor interne doorbelasting.