Uw werkplekken zijn bij ons afgeschermd en uitsluitend door uw mensen benaderbaar. U bepaalt daarom zelf wie een inlog mogelijkheid krijgt. Webstate heeft als technisch verantwoordelijke partij de mogelijkheid om overal bij te kunnen. Zonder deze mogelijkheid kunnen wij ons werk niet uitvoeren. Bovendien zijn al onze medewerkers verplicht om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

De juridische eigendom van de informatie in uw private cloud ligt bij u. Dit is als zodanig in onze cloud overeenkomsten vastgelegd. Webstate is uitsluitend eigenaar van de infrastructuur, de hardware en de besturingssoftware.

Omdat Webstate beschikt over haar eigen infrastructuur is de toegang door derden uitgesloten.

De werkmaatschappij en de holdings van Webstate BV zijn statutair gevestigd in Nederland. Er is op Webstate daarom geen buitenlandse wetgeving van toepassing.