Privacy Policy

VERPLICHTINGEN VAN WEBSTATE BV

Webstate BV onthoudt zich van het inzien van bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Webstate BV hiertoe krachtens de wet of een  rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 6.3 en met 6.4 van deze algemene voorwaarden.
Uit: Algemene Voorwaarden Webstate BV

PRIVACY BELEID

Steeds meer mensen hechten waarde aan de bescherming van hun privacy. Toch is het niet eenvoudig om precies aan te geven wat privacy betekent. Volgens het woordenboek is het de gelegenheid van mensen om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontwijken. Volgens een andere beschrijving is privacy het grondwettelijke recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het recht op privacy lijkt heel vanzelfsprekend: In de ‘echte’ wereld kunt u zich afzonderen om vertrouwelijke zaken te bespreken. Op internet wordt privacy echter steeds minder controleerbaar.

PRIVACY BIJ WEBSTATE BV

In de contacten met onze klanten valt regelmatig het woord privacy. Logisch, omdat internet en privacy veel met elkaar te maken hebben. Privacybescherming staat voor kwaliteit. Webstate BV vindt dat persoonlijke gegevens ook persoonlijk moeten blijven en garandeert u dat via de Algemene Voorwaarden Webstate BV de gegevens van de klanten nooit ter beschikking van derden worden gesteld, niet in geïndividualiseerde en niet in geaggregeerde vorm, behalve in het geval van een wettelijke vordering.

UW PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk wilt u weten hoe Webstate BV met uw persoonlijke gegevens omgaat. Als u een dienst bij ons afneemt, dan stelt u bepaalde persoonlijke of zakelijke gegevens aan ons beschikbaar. Wij vragen onze klanten niet om hun geslacht of hun beroep, maar registreren uw naam, adres en woonplaats om rekeningen te kunnen sturen. Daarnaast vraagt Webstate BV ook om het telefoonnummer.

WAT WEBSTATE BV BIJHOUDT

Webstate BV bewaart technische logfiles. Deze gegevens heeft Webstate BV nodig voor de interne bedrijfsvoering. Gedetailleerde uitleg:
De inbelgegevens worden bewaard voor een in de Telecomwet vastgestelde periode van minimaal 3 maanden. Dit wil zeggen, de correlatie tussen de (dynamische) IP-nummers, telefoonnummers en loginnamen. Wij bewaren deze gegevens maximaal 12 maanden.
Webstate BV houdt bij hoeveel nationaal en hoeveel internationaal verkeer er wordt gegenereerd per klant. Deze gegevens zijn per klant opvraagbaar.
Daarnaast houdt Webstate BV statistieken bij van het gebruik van de inbelnummers.
Dit wordt intern gebruikt voor technische, beheersmatige doeleinden, om bijvoorbeeld voldoende
capaciteit te kunnen inkopen.
Tevens verwerken wij de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat als u het contactformulier op onze website invult. Deze gegevens verwerken wij gedurende maximaal 2 jaar nadat de communicatie met Webstate is afgerond.

MEDEDELINGEN VAN WEBSTATE BV AAN KLANTEN

Webstate BV heeft een volstrekt reclamevrije website. Webstate BV is zeer terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Webstate BV verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van ons relatiebestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden.

WETGEVING

Sinds december 1998 is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht. Hierdoor is het aftappen van internet door politie, Justitie en inlichtingendiensten, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk. Webstate BV zal nauw toezien op een juiste, correcte en wettige uitvoering van de bevoegdheden van Justitie en inlichtingendiensten op dit gebied.